BID AMOUNT

111-144787

Kenai
Kenai Peninsula
18
$110,000
$124.43
$110,000
1
1
884
49
1968
IE (Insured Escrow)
02/01/2017
02/21/2017
Extended
Unknown